ชาน แลนด์สเคป

������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������

รางระบายน้ำ.ช้เพื่อระบายน้ำฝนหรือน้ำทิ้งในบ้าน 
ท่อระบายน้ำคอนกรีต ใช้ระบายน้ำทิ้ง/น้ำฝนที่มีปริมาณมาก สามารถวางใต้พื้นถนน รับน้ำหนักรถวิ่งผ่านได้ โดยทำการบดอัดดินให้ถูกต้องตามหลักวิชา
แสดง 1-3 จาก 3 รายการ