ชาน แลนด์สเคป

��������� ������������ ��������������������� ������������ ���������������

เป็นวัสดุผสมหลักในการผลิตคอนกรีตเพื่อไปเทโครงสร้างของบ้าน หรือถนน ตั้งแต่ หิน3/4 หิน3/8 และ ทรายหยาบ ส่วนทรายละเอียดใช้กับงานฉาบผนังโดยจะผสมร่วมกับปูนซิเมนต์  นอกจากนั้นพวกหินคลุกใช้เพื่อปรับที่เป็นแอ่งน้ำขัง พวกกรวดใช้แต่งสวน หรือโดยเป็นทางเดินทีต้องการความสวยงาม ดินดำใช้ปรับแต่งพื้นที่บริเวณที่ต้องการยกระดับเพื่อปลูกหญ้า และดินลูกรังใช้ถมที่ในบริเวณค่อนข้างกว้าง
แสดง 1-2 จาก 2 รายการ